Adim erol, 2 yil bilgisayar prog. Mezunuyum mk7 1.4 tsi kullanicisiyim